Banner Website (vi)

Language Switcher (vi)

(Lamdongtv.vn) - Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo lồng ghép bình đẳng giới và phát triển dân tộc thiểu số trong dự án “Chăm sóc sức khoẻ nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” (2014 -2019). Tham dự hội thảo có Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế, bà H’ngăm Niê Kđăm - Phó Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ông Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và 130 đại biểu là cán bộ y tế thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên. 
Ảnh: lamdongtv.vn
Ảnh: lamdongtv.vn
    Dự án “Chăm sóc sức khoẻ nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” (2014 -2019) có tổng kinh phí đầu tư 76,6 triệu USD, trong đó vốn vay ADB 70 triệu USD và vốn đối ứng địa phương 6,6 triệu USD nhằm hỗ trợ phát triển hệ thống y tế các tỉnh Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân các tỉnh trong dự án, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân  tộc thiểu số, người có bị nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Dự án này được lồng ghép thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 hướng tới giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em và cải thiện sức khoẻ bà mẹ. trong đó tập trung vào hoạt động phát triển nhân lực như: Ưu tiên đào tạo nhi khoa, sản phụ khoa, 60% cán bộ nữ; đảm bảo tỉ lệ nữ bác sĩ ở trạm y tế tăng 15%; có ít nhất 70% học viên nữ tham gia các khoá đào tạo cập nhật kiến thức liên tục; đảm bảo 20% các nữ bác sĩ sau khi dự án đào tạo được tuyển dụng tại Bệnh viện huyện. Đặc biệt, mục tiêu đảm bảo có 30% học viên nữ tham gia các khoá quản lý y tế và tổ chức định hướng kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ quản lý y tế là nữ từ tuyến xã đến tuyến tỉnh. 
 
    Bên cạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực, dự án còn chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, truyền thông, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế, giảm gánh nặng chi phí cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. 
 
    Hội thảo lồng ghép bình đẳng giới và phát triển dân tộc thiểu số trong dự án “Chăm sóc sức khoẻ nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” diễn ra trong 2 ngày 24 -25/11 với nhiều nội dung, trong đó có tham luận của 5 tỉnh Tây Nguyên xung quanh các vấn đề về giới được lồng ghép trong quá trình xây dựng dự án với mục tiêu chính là tập trung vào chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của phụ nữ, đặc biệt là sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ bà mẹ trẻ em, đảm bảo cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tăng mức độ tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế./.
Ảnh: lamdongtv.vn
Ảnh: lamdongtv.vn

 

 

 

 

 

Design by vonfio.de